Privacyverklaring Stomerij Leusden

Hamersveldseweg 41
3833 GK Leusden
033-494 4000
KvK 32074884

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

Stomerij Leusden kan in bezit zijn gekomen van uw persoonsgegevens, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stomerij Leusden heeft verstrekt.
Het betreft hierbij de volgende gegevens:
Uw naam, Uw telefoonnummer, Uw mailadres

Stomerij Leusden verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per email contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzocht heeft. Daarnaast kan Stomerij Leusden uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeenkomst opdracht.

 

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Stomerij Leusden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Worden uw gegevens gedeeld?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Stomerij Leusden. U ontvangt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken reactie op uw verzoek.

Beveiliging

Stomerij Leusden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stomerij Leusden maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat zodat uw gegevens over een beveiligde verbinding worden verstuurd en uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen kunnen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Stomerij Leusden verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.